REGULAMIN ZAJĘĆ AQUACYCLING

(dotyczy zajęć w obiektach OSiR Włochy oraz OSiR Wawer)

 

1.

W zajęciach mogą brać udział osoby które dokonały uprzedniej rezerwacji oraz potwierdziły rezerwację karnetu uiszczając opłatę, oraz osoby posiadające aktualny karnet;

2.

Dopuszcza się możliwość wykupienia wejścia jednorazowego, lecz tylko w przypadku wolnych miejsc na liście uczestników, przy zachowaniu zasady pierwszeństwa użytkowników karnetów;

3.

W ramach rezerwacji karnetu, przewiduje się następujące formy odrabiania zajęć, utraconych w wyniku nieobecności Uczestnika na zajęciach Aquacycling, organizowanych przez Harmony Life Cooperation s.c.:

a) w przypadku karnetu na 04 jednostki zajęciowe, istnieje możliwość odpłatnego odrobienia zajęć w wymiarze maksymalnie 01 utraconej jednostki. Cena odrobienia 01 jednostki w ramach wykupionego karnetu wynosi 25 PLN.

b) w przypadku karnetu na 08 jednostek zajęciowych, istnieje możliwość bezpłatnego odrobienia 01 utraconej jednostki w ramach zakupionego karnetu. Dodatkowo istnieje możliwość odpłatnego odrobienia zajęć w wymiarze maksymalnie 02 utraconych jednostek. Cena odrobienia 01 jednostki w ramach wykupionego karnetu wynosi 25 PLN.

c) w przypadku karnetu na 12 jednostek zajęciowych, istnieje możliwość bezpłatnego odrobienia 01 utraconej jednostki w ramach zakupionego karnetu. Dodatkowo istnieje możliwość odpłatnego odrobienia zajęć w wymiarze maksymalnie 02 utraconych jednostek. Cena odrobienia 01 jednostki w ramach wykupionego karnetu wynosi 25 PLN.

d) aby usyskać możliwość odrobienia utraconej jednostki, Uczestnik musi zgłości nieobecność Organizatorowi zajęć najpóźniej do końca dnia w którym wystąpiła nieobecność na zajęciach. Organizator przewiduje wyłącznie następujące formy zgłaszania nieobecności: zgłoszenie nieobecności online - dostępne na stronie www.aquacycling.pl w zakładce Aquacycling; wiadomość email na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - zawierająca imie i nazwisko uczestnika, nazwę obiektu oraz datę nieobecności. Jednostki które nie zostały zgłoszone nie mogą być odrabiane.

e) zarówno w przypadku płatnej jak i bezpłatnej formy odrobienia jednostki zajęciowej, odrobiane jednostki będą dołączane do kolejnego zakupionego karnetu. W przypadku nie zakupienia kolejnego karnetu, jako kontynuacji uczestnictwa w zajęciach, utracone w wyniku nieobecności jednostki nie będą zwracane.

4.

Na zajęcia należy przybyć 10 – 15 minut wcześniej. Z ważnym karnetem uczestnik zajęć Aquacycling udaje się do recepcji lub szatni basenu w celu otrzymania kluczyka do szafek i/lub chipa liczącego czas w obiekcie. W celuodbioru/przedłużenia karnetu należy zgłosić się do przedstawiciela HLC s.c. obecnego w obiekcie przed rozpoczęciem zajęć;

5.

Uczestnik w ramach opłaty za zajęcia Aquacycling korzysta z basenu przez czas minimum 50 min. + 20 min. na przebranie się. W zależności od obiektu w którym Uczestnik korzysta z zajęć, łączny czas pobytu w strefie płatnej może być dłuższy. W przypadku przekroczenia limitu czasu (w ramach opłaty za zajęcia) w strefie płatnej, uczestnik zobowiązany jest do uregulowania płatności za dodatkowy czas w kasie obiektu zgodnie z obowiązującym cennikiem.

6.

Na terenie wszystkich obiektów obowiązuje strój kąpielowy ściśle przylegający do ciała oraz czepek;

7.

W zajęciach Aquacycling mogą brać udział wyłącznie osoby nie wykazujące przeciwwskazań do korzystania z tej formy aktywności;

8.

W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby nie będące pod wpływem alkoholu;

9.

Na terenie każdego z obiektów w których odbywają się zajęcia Aquacycling obowiązuje wewnętrzny regulamin korzystania z obiektu. Uczestnik zajęć Aquacycling akceptuje również postanowienia tego regulaminu;

10.

Zabronione jest filmowanie oraz fotografowanie zajęć bez zgody prowadzącego zajęcia;

11.

Za rzeczy pozostawione w szatni obiektu, HLC s.c. nie ponosi odpowiedzialności;

12.

Wszelkie kwestie sporne, niejasności i pytania dotyczące zajęć Aquacycling należy kierować do przedstawicieli HLC s.c.;

13.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w tym z przyczyn od niego niezależnych;

14.

Niniejszy regulamin obowiązuje każdego Użytkownika karnetu i wyrazem akceptacji ninejszego regulaminu jest zakup karnetu. Wraz z zakupem karnetu Użytkownik akceptuje również postanowienia wszystkich regulaminów obowiązujących wobiekcie, w którym uczestniczy w zajęciach.